Podczas tego szkolenia nauczysz się przeprowadzać
resuscytacje krążeniowo- oddechową wykonywaną
przez jednego ratownika, nabędziesz umiejętności
udrażniania dróg oddechowych, obchodzenia się z
poszkodowanym z podejrzeniem urazu kręgosłupa, jak i
postępowania przy zadławieniu, krwotokach oraz
wstrząsie. Dodatkowo na kursie Pierwszej pomocy
nauczysz się kluczowych umiejętności takich jak ocena
stanu poszkodowanego, bandażowanie, usztywnianie w
przypadku złamań oraz efektywnego działania w sytuacji
zaistnienia wypadku. Dodatkowo w zestawie program
szkoleniowy z użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (AED)
w przypadku ofiar nagłego zatrzymania krążenia (NZK).

PROGRAM SZKOLENIA:

-wyjaśnienie podstaw anatomii i fizjologii.
- Omówienie 4 ogniw ''Łańcucha przeżycia''.
- Wyjaśnienie dlaczego ważny jest BLS i resuscytacja.
- Ocena bezpieczeństwa miejsca wypadku.
- Jak chronić się przed infekcją.
- Ocena stanu i świadomości poszkodowanego.
- Jak udrożnić drogi oddechowe.
- CPR- uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze.
- Omówienie różnic między łagodną i ciężką,
niedrożnością dróg oddechowych.
- Zapewnienie pomocy przy zadławieniach.
- Wyjaśnienie, dlaczego nieprzytomny, oddychający
musi być umieszczony w pozycji bezpiecznej.
- Ułożenie nieprzytomnego, oddychającego w pozycji
bezpiecznej.
- Omówienie funkcji krwi.
- Jak zapewnić opiekę przy krwotoku zewnętrznym.
- Wyjaśnienie, co to jest wstrząs.
- Zapewnienie opieki poszkodowanemu we wstrząsie.
- Rozpoznawanie problemów zdrowotnych, które nie są
zagrożeniem życia.
- Ocenia stanu poszkodowanego i udzielanie efektywnej i
prawidłowej pierwszej pomocy.
- Ocena potrzeby wezwanie służb medycznych.
- Ocena urazu głowy lub rdzenia kręgowego.
- Jak wykonać ocenę chorego, włączając w to zebranie
danych o funkcjach życiowych i użycie procedur ''SAMPLE''
- Opatrzenie ran stosując prawidłową technikę.
- Unieruchomienie zwichnięcia lub złamania kończyny.
- Przemieszczanie poszkodowanego.
- Objawy, symptomy i sposób udzielenia pierwszej
pomocy w przypadku łagodnej i poważnej hipotermii.
- Objawy, symptomy i sposób udzielenia pierwszej
pomocy w przypadku wyczerpania i udaru cieplnego.
- Odmrożenia i oparzenia.
- Objawy, symptomy i udzielania pierwszej pomocy
w przypadku udaru mózgu.
- Objawy, symptomy i sposób udzielenia pierwszej pomocy
w przypadku napady drgawkowego.
- Objawy, symptomy i sposoby udzielania pierwszej
pomocy w przypadku zatrucia alkoholem i przedawkowania
leków.
- Podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem AED.
- Obsługa i konserwacja AED.

UMIEJĘTNOŚCI PO KURSIE:

- umiejętność oceny bezpieczeństwa i zabezpieczenia
ratownika
- umiejętność wykonania resuscytacji -CPR.
- umiejętność ułożenia poszkodowanego w pozycji
bezpiecznej.
- umiejętność udzielania pomocy przy zadławieniu.
- umiejętność wykonania tamowania przy krwotokach
zewnętrznych
- umiejętność udzielania pomocy przy zadławieniu.
- umiejętność wykonywania tamowania przy krwotokach
zewnętrznych.
- umiejętność udzielania pomocy przy wstrząsie
- umiejętność oceny bezpieczeństwa- miejsce wypadku,
- umiejętność przeprowadzania podstawowych zabiegów
resuscytacyjnych (BLS).
- umiejętność używania AED.
- konserwacja AED.
- umiejętność wykonania planu ratunkowego

Facebookmail