Podczas tego szkolenia nauczysz się przeprowadzać
resuscytacje krążeniowo- oddechową wykonywaną
przez jednego ratownika, nabędziesz umiejętności
udrażniania dróg oddechowych, obchodzenia się z
poszkodowanym z podejrzeniem urazu kręgosłupa, jak i
wstrząsie. Dodatkowo na kursie Pierwszej pomocy
nauczysz się kluczowych umiejętności takich jak ocena
stanu poszkodowanego, bandażowanie, usztywnianie w
przypadku złamań oraz efektywnego działania w sytuacji
zaistnienia wypadku. Na części z Podstawowej Pomocy
Tlenowej nauczymy się udzielania pierwszej pomocy w
urazach związanych z nurkowaniem (choroba dekompresyjną,
tętniczy zator gazowy, podtopienie).
Szczególny nacisk położony jest na efektywne sposoby
podawania tlenu z użyciem różnych opcji zestawu
tlenowego spełniającego standard DAN (przy
oddychającym i nieoddychającym poszkodowanym).

PROGRAM SZKOLENIA:

- Wyjaśnienie podstaw anatomii i fizjologii.
- Omówienie 4 ogniw ''łańcucha przeżycia''.
- Wyjaśnienie dlaczego ważny jest BLS i resuscytacja.
- Ocena bezpieczeństwa miejsca wypadku.
- Jak chronić się przed infekcją.
- Ocena stanu i świadomości poszkodowanego.
- Jak udrożnić drogi oddechowe.
- CPR- uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze.
- Omówienie różnic między łagodną i ciężką
niedrożnością dróg oddechowych.
- Zapewnienie pomocy przy zadławieniach.
- Wyjaśnienie, dlaczego nieprzytomny, oddychający
musi być umieszczony w pozycji bezpiecznej.
- Ułożenie nieprzytomnego, oddychającego w pozycji
bezpiecznej.
- Omówienie funkcji krwi.
- Jak zapewnić opiekę przy krwotoku zewnętrznym.
- Wyjaśnienie co to jest wstrząs.
- Zapewnienie opieki poszkodowanemu we wstrząsie.
- Rozpoznawanie problemów zdrowotnych, które nie są
zagrożeniem życia.
- Ocena stanu poszkodowanego i udzielenie efektywnej i
prawidłowej pierwszej pomocy.
- Ocena potrzeby wezwania służb medycznych.
- Ocena urazu głowy lub rdzenia kręgowego.
- Jak wykonać ocenę chorego, włączając w to zebranie
danych o funkcjach życiowych i użycie procedur ''SAMPLE''
- Opatrzenie ran stosując prawidłową technikę.
Unieruchomienie zwichnięcia lub złamania kończyny.
- Przemieszczenie poszkodowanego.
- Objawy, symptomy i sposób udzielenia pierwszej
pomocy w przypadku wyczerpania i udaru cieplnego.
- Odmrożenia i oparzenia.
- Objawy, symptomy i sposób udzielenia pierwszej
pomocy w przypadku zatrucia alkoholem i
przedawkowania leków.
- Rozpoznawanie chorób nurkowych.
- Tlen i korzyści z jego zastosowania.
- Opis wyposażenia tlenowego.
- Zalecenia dla ratowników.
- Używanie zaworu na żądanie.
- Używanie innych masek.
- Podawanie tlenu różnymi sposobami.
- Montaż i demontaż zestawu tlenowego.
- Pozycja bezpieczna dla poszkodowanego.

UMIEJĘTNOŚCI PO KURSIE:

- Umiejętność oceny bezpieczeństwa i zabezpieczenia
ratownika.
- Umiejętność wykonywania resuscytacji- CPR.
- Umiejętność ułożenia poszkodowanego w pozycji
bezpiecznej.
- Umiejętność udzielania pomocy przy zadławieniu.
- Umiejętność wykonywania tamowania przy krwotokach
zewnętrznych.
- Umiejętność udzielenia pomocy przy wstrząsie.
- Umiejętność oceny bezpieczeństwa- miejsce wypadku.
- Umiejętność przeprowadzania podstawowych zabiegów
resuscytacyjnych (BLS).
- Ocena urazu.
 -Ocena chorego.
- Bandażowanie i opatrywanie ran.
- Unieruchomianie kończyn.
- Przemieszczanie chorego.
- Postępowanie przy wyczerpaniu i udarze cieplnym.
- Postępowanie przy zatruciach.
- Umiejętność wykonywania wstępnej oceny miejsca
wypadku i poszkodowanego.
_ Biegłość w posługiwaniu się Zestawem Tlenowym DAN z
wykorzystaniem różnych systemów podawania tlenu.
- Umiejętność przeprowadzania sztucznego oddychania
w oparciu o zasady podstawowej pomocy medycznej (BLS).

Facebookmail