Podczas tego szkolenia nauczysz się przeprowadzać
resuscytacje krążeniowo- oddechową wykonywaną
przez jednego ratownika, nabędziesz umiejętności
udrażniania dróg oddechowych, obchodzenia się z
poszkodowanym z podejrzeniem urazu kręgosłupa, jak i
postępowania przy zadławieniu, krwotkach oraz
wstrząsie. Dodatkowo na kursie Pierwszej pomocy
nauczysz się kluczowych umiejętności takich jak ocena
stanu poszkodowanego, bandażowanie, usztywnianie w
przypadku złamań oraz efektywnego działania w sytuacji
zaistnienia wypadku.

PROGRAM SZKOLENIA:

- Wyjaśnienie podstaw anatomii i fizjologii.
- Omówienie 4 ogniw ''łańcucha przeżycia".
- Wyjaśnienie dlaczego ważny jest BLS i resuscytacja.
- Ocena bezpieczeństwa miejsca wypadku.
- Jak udrożnić drogi oddechowe.
- CPR- uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze.
- Omówienie różnic miedzy łagodną i ciężką
niedrożnością dróg oddechowych.
- Zapewnienie pomocy przy zadławieniach.
- Wyjaśnienie, dlaczego nieprzytomny, oddychający
musi być umieszczony w pozycji bezpiecznej.
- Ułożenie nieprzytomnego, oddychającego w pozycji
bezpiecznej.
- Omówienie funkcji krwi,
- Jak zapewnić opiekę przy krwotoku zewnętrznym.
- Wyjaśnienie, co to jest wstrząs.
- Zapewnienie opieki poszkodowanemu we wstrząsie.
- Rozpoznawanie problemów zdrowotnych, które nie są
zagrożeniem życia.
- Ocena stanu poszkodowanego i udzielenie efektywnej i
prawidłowej pierwszej pomocy.
- Ocenia potrzeby wezwania służb medycznych.
- Ocena urazu głowy lub rdzenia kręgowego.
- Jak wykonać ocenę chorego, włączając w to zebranie
danych o funkcjach życiowych i użycie procedur
''SAMPLE''
- Opatrzenie ran stosując prawidłową technikę.
- Unieruchomienie zwichnięcia lub złamania kończyny.
- Przemieszczanie poszkodowanego.
- Objawy, symptomy i sposób udzielanie pierwszej
pomocy w przypadku łagodnej i poważnej hipotermii.
- Objawy, symptomy i sposób udzielania pierwszej pomocy
w przypadku wyczerpania i udaru cieplnego.
- Odmrożenia i oparzenia.
- Objawy, symptomy i sposób udzielania pierwszej pomocy
w przypadku udaru mózgu.
- Objawy i symptomy i sposób udzielania pierwszej
pomocy w przypadku napadu drgawkowego.
- Objawy, symptomy i sposób udzielenia pierwszej pomocy
w przypadku zatrucia alkoholem i
przedawkowania leków.

UMIEJĘTNOŚCI PO KURSIE:

- Umiejętność oceny bezpieczeństwa i zabezpieczenia
ratownika.
- Umiejętność wykonania resusucytacji- CPR.
- Umiejętność ułożenia poszkodowanego w pozycji
bezpiecznej.
- Umiejętność udzielania pomocy przy zadławnieniu.
- Umiejętność wykonania tamowania przy krwotokach
zewnętrznych.
- Umiejętność oceny bezpieczeństwa- miejsce wypadku.
- Umiejętność przeprowadzania podstawowcyh zabiegów
resyscytacyjnych (BLS).
- Ocena urazu.
- Ocena chorego.
- Bandażownie i opatrywanie ran.
-Unieruchamianie kończyn.
- Przemieszczanie chorego.
- Postępowanie w łagodnej i poważnej hipotermii.
- Postępowanie przy wyczerpaniu i udarze cieplnym.
- Postępowanie przy zatruciach.

Facebookmail