DAN - Divers Alert Network

W latach osiemdziesiątych, głównie dzięki lekarzom włoskim i amerykańskim powstał Divers Alert Network (DAN). Kilkanaście lat później organizacje o podobnych działaniach połączyły się tworząc największą organizację ubezpieczającą płetwonurków - DANInternational, składającą się z kilkunastu oddziałów regionalnych rozmieszczonych na całym świecie. Zarówno nurkowie zajmujący się tą dyscypliną profesjonalnie jak i amatorzy czerpią korzyści z bycia jej członkiem. Organizacja przede wszystkim wspiera badania z zakresu medycyny nurkowej, zbiera i analizuje skrupulatnie dane z wypadków nurkowych, zapobiega wypadkom nurkowym po przez uświadamianie oraz organizowanie różnych szkoleń i kursów. Jednak najważniejsze zadanie to bardzo skuteczne niesienie pomocy potrzebującym osobom w wypadkach pod wodą.

Facebookmail