Wymagania Wstępne:
- Aktualne szkolenie DAN BLS lub PADI EFR

Zbiorcze szkolenie DAN, które wszechstronnie
przygotowuje do niesienia pomocy w wypadkach
nurkowych. Pakiet szczególnie polecany Divemasterom i
Instruktorom.
Kurs DFR obejmuje:
- Oxygen First Aid ( Pierwsza pomoc tlenowa)
- Advanced Oxygen (Zaawansowana pomoc tlenowa).
- AED (Użycie automatycznego defibrylatora
zewnętrznego)
- Hazardous Marine Life ( Pierwsza pomoc w urazach
spowodowanych niebezpiecznym podwodnym życiem).

Facebookmail