Bądź rozpoznawalny jako jeden z elitarnych instruktorów nurkowania - PADI Mistrz Instruktor. Mistrzowie Instruktorzy uosabiają istotę prowadzenia nurkowania zawodowego, którzy wykazują się dogłębną znajomością Systemu Edukacyjnego PADI i wiedzę tą wcielają w życie poprzez minimum 150 scertyfikowanych nurków. Są to liderzy branży nurkowej, którzy pomagają kształtować rozwój przyszłych kursów nurkowych.

Zabawa?

W Systemie PADI stopień Mistrza Instruktora jest unikatowy - to jedyny stopień, którzy nie uzyskujesz poprzez szkolenie. Zdobywasz go poprzez swoją pracę, która jest uosobieniem działalności jako Instruktor PADI.

Wymagania wstępne:

 • Odnowiony status nauczycielski Instruktora Kadry
 • Być od minimum 2 lat 
 • Aktualny status Instruktora Pierwszej Pomocy
 • Scertyfikować minimum 150 nurków PADI z czego:
  • minimum 50 nurków zaawansowanych
  • minimum 15 specjalizacji PADI
  • minimum 5 PADI Nurek Ratownik
  • minimum 5 PADI Divemaster
  • minimum 5 PADI Asystent Instruktor
  • nie więcej niż 75 ze 150 certyfikacji może dotyczyć programu DSD - Odkryj Nurkowanie
  • nie więcej niż 50 ze 150 certyfikacji może dotyczyć IDC
  • nie więcej niż 25 ze 150 certyfikacji ze specjalizacji nienurkowych
  • nie więcej niż 10 ze 150 certyfikacji może dotyczyć programów PADI Seal Team lub Master Seal Team
  • wyszkolić minimum 10 kursantów z programu EFR - Pierwsza Pomoc
 • Posiadać pełną wiedzę z Sytemu Edukacji PADI
 • Uczestniczyć w minimum trzech PADI Seminarium Rozwoju Instruktora
 • Wykorzystać System Edukacji PADI w tym wszystkich odpowiednich materiałów PADI podczas prowadzenia kursów
 • Podstawowa federacja, która się certyfikuje i prowadzi szkolenia jest PADI, wykorzystuje się metody szkoleniowe i standardy PADI oraz stosuje się filozofię jaką przekazuje PADI Instructor Manual
 • W ciągu ostatnich 6 miesięcy nie zanotowano żadnych naruszeń standardów, ani żadna sprawa tego typu nie jest w toku. (Zawieszony członek nie kwalifikuje na stopień Mistrza Instruktora do momentu, aż zawieszenie nie zostanie zdjęte)
 • wykazać poparcie dla PADI i jej wysiłkach na rzecz ustanawiania programów dotyczących edukacji wodnej i ochrony środowiska wodnego

Opcja uczestnictwa:

Program przygotowujący do stopnia Mistrz Instruktor nie jest typowym kursem, ponieważ to, co jest w nim istotne to Twoje osiągnięcia wymienione powyżej. Nasza Akademia jest w stanie pomóc Tobie w uzyskaniu tego prestiżowego stopnia nurkowego. W trakcie programu przygotowującego ściśle współpracujesz z Course Directorem zarówno podczas programów IDC, jaki i w kwestii marketingowo biznesowej. Dostajesz od nas pełne know-how oraz stajesz się automatycznie stałym członkiem kadry szkoleniowej kursów instruktorskich, dzięki czemu jeszcze wyraźniej wyróżniasz się na rynku szkoleń, mając na ten rynek realny wpływ.

Facebookmail