Podczas tego kursu dowiesz się o podstawowych
metodach udzielania pierwszej pomocy w urazach
związanych z nurkowaniem (choroba dekompresyjna,
tętniczy zator gazowy, podtopienie). Szczególny nacisk
położony jest na efektywne sposoby podawanie tleny z
użyciem różnych opcji zestawu tlenowego spełniającego
standard DAN (przy oddychającym i nieoddychającym
poszkodowanym), a w części Advanced zaawansowanych
technik podawania tlenu z użyciem specjalistycznego
sprzętu. (zaawansowane techniki resuscytacyjne - ALS z
użyciem resuscytatorów i worków ''ambu'').

PROGRAM SZKOLENIA:

- Rozpoznawanie chorób nurkowych.
- Tlen i korzyści z jego zastosowania.
- Opis wyposażenia tlenowego.
- Zalecenia dla ratowników.
- Używanie zaworu na żądanie.
- Używanie innych masek.
- Podawanie tlenu różnymi sposobami.
- Zaawansowane wyposażenie tlenowe (resuscytatory,
worki samosprężalne).
- Zaawansowana resuscytacja krążeniowo- oddechowa.
- Zalecenia dla zaawansowanych ratowników tlenowych.
- Wentylacja przy użyciu resuscytatora.
- Wentylacja przy użyciu worków samosprężalnych z
podłączeniem do tlenu.

UMIEJĘTNOŚCI PO KURSIE:

- Umiejętność oceny bezpieczeństwa- miejsce wypadku.
- Umiejętność przeprowadzenia podstawowych zabiegów
resuscytacyjnych (BLS)
- Biegłość w posługiwaniu się Zestawem Tlenowym DAN z
wykorzystaniem różnych systemów podawania tlenu.
- Umiejętność przeprowadzania resuscytacji z użyciem
MTV i BVM.

Facebookmail