Dostarczenie tlenu poszkodowanemu może zwiększyć jego szanse przeżycia i wyzdrowienia. Tlen jest ważnym składnikiem w leczeniu urazów, a często jest jedyną szansą pierwszej pomocy przewidzianą dla poszkodowanych. Tlen może być także niezbędny w udzielaniu pomocy osobom nienurkującym podczas zawałów czy udarów mózgu.

Każdy powinien wiedzieć jak podawać tlen oraz jakie zastosować środki ostrożności należy stosować podczas jego stosowania. Nauka dostarczania tlenu jest łatwa, a program Pomoc Tlenowa jest idealnym sposobem, aby dowiedzieć się jak i kiedy podawać tlen.

Program PADI Instruktor Pomocy Tlenowej – Oxygen Instructor

Uczy profesjonalistów jak nauczać z zakresu pomocy tlenowej. Trwa jeden dzień i może być przeprowadzony w każdym miejscu.

Aby wziąć udział w kursie Oxygen Instructor, kandydat musi mieć status nauczycielski Instruktora, Asystenta Instruktora lub aktywny status Divemastera.

Program Pomocy Tlenowej jest odpowiedni dla osób nurkujących i nienurkujących, które mogą wspierać nurków np. kapitanowie łodzi, ratownicy, członkowie rodzin, przyjaciele

Facebookmail