Professional Association of Diving Instructors

Organizacja zrzeszająca Divemasterów, Instruktorów PADI oraz centra nurkowe działające w tym systemie. Powstała w 1967 roku w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy Johna Cronina i Ralpha Ericksona.

PADI jako pierwsze wprowadziło łatwy, bezpieczny, modułowy system szkolenia oparty na standardach, popularyzując ten sport dla szerokiej rzeszy ludzi. Dzięki naciskowi na bezpieczeństwo, standaryzacji szkolenia oraz reklamowaniu nurkowania jako świetnego sposobu na spędzanie wolnego czasu, PADI jest obecnie największą i najbardziej popularną organizacją. Członkowie PADI wydają około 1.000.000 certyfikatów nurkowych rocznie. PADI zrzesza ponad 130.000 członków, a w jej ramach działa ponad 4.300 centrów nurkowych w ponad 175 krajach i terytoriach. Materiały dydaktyczne PADI są przetłumaczone na ponad 20 języków. Ponad 70% certyfikatów nurkowych nadawanych na świecie to certyfikaty PADI.

Założenia systemu PADI:

1.    Ujednolicenie procesu szkolenia:instruktor w procesie szkolenia musi przestrzegać standardów szkoleniowych zebranych w manualach instruktorskich, które niezależnie od kraju i języka mają bardzo ważną cechę - są identyczne. Kurs nurkowy, zatem wygląda tak samo zarówno w Australii, USA czy Polsce, kursant wykonuje na poszczególnych zajęciach te same ćwiczenia, pisze ten sam egzamin i wykonuje takie same nurkowania na wodach otwartych. Dzięki temu niema problemu żeby w Polsce na basenie zaliczyć zajęcia basenowe i resztę dokończyć na przykład w Egipcie i na odwrót, można spróbować nurkowania w ciepłych wodach i kurs dokończyć w Polsce.

2.    Ujednolicenie materiałów szkoleniowych:(podobnie jak manuale dla instruktorów) materiały szkoleniowe dla kursantów są takie same niezależnie od regionu świata – taki sam podręcznik taki sam film szkoleniowy i taka sama wiedza kursanta po kursie.

3.    Samodzielna nauka i zindywidualizowany system szkolenia:mając materiały kursant może się z nimi zapoznać w dowolnym miejscu, czasie i w sposób najwygodniejszy dla siebie, a co za tym idzie, czas na wykładach z instruktorem wykorzysta na omówienie kwestii niezrozumiałych, zadanie pytań, omówienie lokalnych warunków, oraz na praktyczną naukę. Materiały są bogato ilustrowanie i napisane prostym językiem. PADI zrywa z koncepcją długich nudnych wykładów, podczas których każdy ziewa. Tutaj możesz przygotować się w dogodnym dla ciebie tempie, książkę możesz czytać w autobusie, w wannie, lub w łóżku przed snem.

4.    Progresywny sposób uczenia się:polega na tym, iż kursant poznaje i opanowuje daną część umiejętności, instruktor uznaje, iż kursant opanował umiejętność praktyczną i dopiero przechodzi do kolejnego etapu. Podobnie jest w szkole gdzie: najpierw poznajemy litery, potem składany je w sylaby i na końcu w słowa.

5.    Założenie uczciwości:osobiście uważam, iż jest to najważniejszy punkt, który jest często poruszany w dyskusjach przy piwku pomiędzy instruktorami PADI a instruktorami innych federacji nurkowych. Instruktor powinien uczciwie przekazać całość wiedzy i nauczyć wszystkiego, co jest wymagane, oraz tego, co jest jego zdaniem ważne w kontekście warunków lokalnych (inaczej nurkowanie wygląda w Egipcie a inaczej w Polsce). PADI dobrze szkoli swoich instruktorów i ma do nich duże zaufanie, co przejawia się tym, iż instruktor ma bardzo szerokie kompetencje - często dużo większe niż instruktorzy innych federacji – i jak w każdej federacji tak i w PADI zdarzają się czarne owce. Wybierając instruktora: spytaj czy jest ubezpieczony, poproś go o referencje, spytaj czy ma aktywny status nauczycielski – te proste sprawy eliminują większość problemów.

Porozumienie z Anaheim, 30 stycznia 1998

1. Główne powody zawarcia porozumienia
a. Uniknięcie dyskryminacji płetwonurków w konkurencyjnych systemach szkoleniowych,
b. Umożliwienie kontynuacji szkolenia w ramach drugiego systemu,
c. Umożliwienie wszechstronnej obsługi nurków z różnych systemów poprzez Centra Nurkowe,

2. Ograniczenia
a. Porozumienie dotyczy nurków, nie dotyczy instruktorów,
b. Jest to tylko ramowe ujęcie zagadnienia, to znaczy,
•    CMAS sugeruje swoim członkom jego przestrzeganie, nie może ich do tego zmusić
•    Nie przewiduje się odstępstw od zapisów porozumienia c. Porozumienie nie umożliwia automatycznego nadawania stopnia w drugiej organizacji. 

3. Porozumienie szczegółowe zdobywania następnych stopni w innej organizacji.

Twoja kariera nurkowa:

Nurkowanie rekreacyjne jest typem nurkowania wykonywanego dla przyjemności i jednocześnie z ograniczonym do minimum ryzykiem. To przede wszystkim aktywna ciekawa i fajna forma spędzenia czasu wolnego. Stanowi doskonały wentyl emocji, które gromadzą się w trakcie tygodnia pracy.

Celem nurkowania jest poznanie ciekawych ludzi, wielu nowych zaskakujących miejsc, a przy tym robienie nowych rzeczy. Największą zaletą nurkowania jest przygoda związana z nowymi ekscytującymi działaniami podwodnymi, przygoda, dzięki której nabierzecie pewności siebie i zdobędziecie nowe doświadczenia, przygoda, która bardzo pozytywnie wpłynie na Wasze życie.

Facebookmail