Kurs EFR – Emergency First Response

Jest uznanym na świecie kursem pierwszej pomocy przedlekarskiej. Jego program został EFR-Logozatwierdzony przez ILCOR (Międzynarodowa Rada Resuscytacji) i od 2003 roku wykorzystywany jest do szkolenia osób na całym świecie.

W każdej minucie, gdzieś w Polsce jakaś osoba wzywa pomocy lub jej potrzebuje. Każda osoba, która znalazła się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia potrzebuje sprawnej i natychmiastowej pomocy. Czasami pierwszej pomocy będzie potrzebować ktoś z Twoich najbliższych (mąż, żona, dziecko, rodzice) lub ktoś z Twoich przyjaciół, znajomych, a czasami zupełnie obca osoba. Naucz się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla bezpieczeństwa Twojej rodziny, przyjaciół, współpracowników i dla Siebie.

Zanim do poszkodowanego przybędzie profesjonalna pomoc medyczna miną cenne minuty, a ten czas może zaważyć na życiu lub zdrowiu osoby potrzebującej pomocy. Może to właśnie TY będziesz tą osobą, która pomoże poszkodowanemu udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej i ratując tej osobie życie?

!!!STOP BEZRADNOŚCI- NAUCZ SIĘ RATOWAĆ LUDZI!!!

Zmień swoje życie i stań się jedną ze świadomych osób, które wiedzą jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Ludzie przechodzą obojętnie obok leżącej ofiary wypadku na ulicy, gdyż boją się udzielić innej osobie pomocy tylko, dlatego że nie wiedzą, co mają zrobić!!!

Kurs dostępny jest dla wszystkich osób, które chciałby nauczyć się pierwszej pomocy. Szkolenia prowadzone są w oparciu o multimedialne materiały edukacyjne (filmy, podręczniki ze sprawdzianami zadań), które umożliwiają przeniesienie części szkolenia z sali wykładowej do domu.

Kurs składa się z trzech modułów, szkolenie można odbyć z zakresu poszczególnych modułów oddzielnie lub jako pełny kurs pierwszej pomocy.

Wstępna pierwsza pomoc(urazy zagrażające życiu)
Drugorzędna pierwsza pomoc(urazy niezagrażające życiu)
Pierwsza pomoc dla dzieci

Wstępna pierwsza pomoc – CPR/AED Primary Care:

• Ocena miejsca zdarzeniaEFR fantom
• Stosowanie wyposażenia ochronnego
• Ocena wstępna poszkodowanego
• Sztuczne oddychanie
• Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR) 1 ratownik
• Używanie automatycznego defibrylatora (AED)
• Postępowanie przy krwotoku
• Postępowanie przy wstrząsie
• Postępowanie przy urazie rdzenia kręgowego
• Postępowanie przy zakrztuszeniu

Drugorzędna pierwsza pomoc – Secondary Care:

• Ocena obrażeń
• Ocena chorego
• Bandażowanie
• Unieruchamianie zwichnięć lub złamań

Pierwsza pomoc dla dzieci – Care For Children w/AED:

• Ocena miejsca zdarzenia i stosowanie wyposażenia ochronnego
• Ocena wstępna poszkodowanego
• Zadławienie – przytomne dziecko i niemowlę
• Sztuczne oddychanie – dziecko i niemowlę
• Resuscytacja krążeniowo oddechowa – dziecko i niemowlę
• Używanie automatycznego defibrylatora – dziecko
• Postępowanie przy wstrząsie i urazie rdzenia kręgowego – dziecko
• Postępowanie w przypadku choroby
• Bandażowanie

Ukończenie kursu potwierdzone jest certyfikatem Emergency First Response z opisanym szkoleniem (np. CPR/AED/First Aid/). Ważność certyfikatu to 24 miesiące.

Nie musisz być nurkiem, nie istotne jaki zawód wykonujesz,
jeśli jesteś człowiekiem, który chce żyć świadomie
i nigdy nie chce czuć się bezradnie, to
Ten kurs jest właśnie dla Ciebie!!!

Facebookmail