• – Odnowiony status nauczycielski
  • – Instruktor specjalizacji Nitrox i Deep
  • – Certyfikat Advnaced Rebreather Diver na jednostce Hollis Expolrer
  • – Minimum 150 nurkowań, z czego 75 rebreatherowych, z czego co najmniej 50 nurkowań na rebreatherze Hollis Explorer
  • – Jedna asysta przy kursie Rebreather Diver
  • – Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania z ostatnich 12 miesięcy