Tec 100 CCR jest na samym szczycie szkoleń PADI Tec CCR. Na tym kursie dowiesz się jak zaplanować i przeprowadzić nurkowanie na mieszaninie trimiks/helioks z niewielką zawartością tlenu przy użyciu rebreathera CCR Typ T na maksymalną głębokość 100 metrów, mając przy tym kilka butli, którymi trzeba zarządzać i odbyć wielokrotne przystanki dekompresyjne.

Tec 100 CCR dotyczy nurkowania technicznego na CCR Typ T, które obejmują jednostki zarówno te elektroniczne (eCCR) jak i obsługiwane ręcznie (mCCR). Kurs Tec 100 CCR poprawia zdolność do diagnozowania, rozumienia i skutecznego reagowania wobec problemów w systemie podtrzymującym życie. W trakcie szkolenie będziesz używał diluentu z trimiksem/helioksem i niewielką ilością tlenu, aby wykonać nurkowanie techniczne z obowiązkową dekompresją mając ze sobą kilka butli z wysoką/niską zawartością tlenu oraz z trimixem/helioxem na bailout.

To szkolenie jest znacznie trudniejsze niż Tec 60 CCR po części dlatego, że obejmuje stosowanie diluentów i gazów na bailout, którymi nie można bezpiecznie oddychać na powierzchni. Udane zakończenie kursu Tec 100 CCR wymaga od nurków demonstracji umiejętności niezbędnych do nurkowania technicznego na CCR na głębokościach eksploracyjnych na najwyższym poziomie.

Wymagania wstępne:

  • – Certyfikat PADI Tec 60 CCR (lub podobny z innej organizacji)
  • – 175 zalogowanych nurkowań, z czego co najmniej 50 nurkowań i 100 godzin doświadczenia na rebreatherze CCR Typ T wykorzystywanym podczas kursu wraz z butlami na bailout. Co najmniej 25 z tych nurkowań musi być nurkowaniami z wielopoziomową dekompresją głębszych niż 40 metrów z wykorzystaniem diluentu z trimiksem/helioksem
  • – Ukończone 18 lat

Program Tec 100 CCR Qualifier

Nurkowie, którzy chcą wykorzystywać swoje uprawnienia na innej jednostce CCR Typ T na poziomie Tec 100 CCR będą musieli ukończyć program Tec 100 CCR Qualifier, który obejmuje wiedzę i umiejętności dotyczące konkretnej jednostki.

Program Tec 100 Refresher

Ten program odświeżający obejmuje poziom umiejętności wymaganych do przeprowadzenia nurkowań na poziomie Tec 100 CCR. Nurkowie mogą również odświeżyć swoje umiejętności odpowiednie dla kursów Tec 40 CCR i Tec 60 CCR, jeśli to konieczne.

Facebookmail