PADI Tec 60 CCR jest pośrednim kursem technicznym na rebreatherach, podczas którego nauczysz się jak korzystać z urządzeń podtrzymujących życie w nurkowaniach poza granicami rekreacji i użycia powietrza jako diluentu.

Nauczysz się planować i wykonywać nurkowania przy użyciu mieszaniny trimiks/helioks (minimum 16% tlenu) na rebreatherze CCR Typ T do maksymalnej głębokości 60 metrów z wieloma przystankami dekompresyjnymi mając odpowiednią ilość gazu na bailout.

Tec 60 CCR jest drugim poziomem szkolenia, które dotyczy nurkowania technicznego na CCR Typ T, ktore obejmują zarówno te elektroniczne (eCCR) jak i obsługiwane ręcznie (mCCR). Tec 60 CCR rozwija wiedzę i umiejętności diagnozowania problemów dotyczących systemów podtrzymywania życia podczas korzystania z trimiks/helioks, aby wykonać nurkowanie techniczne w granicach obowiązkowej dekompresji.

Wymagania wstępne:

  • – PADI Tec 40 CCR lub inny certyfikat upoważniający
  • – 150 zalogowanych nurkowań, z czego co najmniej 25 nurkowań i 50 godzin doświadczenia na rebreatherze CCR Typ T wykorzystywanym podczas kursu wraz ze stage`ami według zasad kursu Tec 40 CCR. Co najmniej 10 z tych nurkowań musi być głębszych niż 30 metrów
  • – Ukończone 18 lat

Program Tec 60 CCR Qualifier

Ze względu na różnice między rebreatherami, nurek jest certyfikowany na konkretnego rebreathera. Jednakże, gdy już raz zostałeś scertyfikowany i chcesz przejść na inną jednostkę CCR Typ T, wystarczy, że przejdziesz program Tec CCR Qualifier, który obejmuje wiedzę i umiejętności konkretnej jednostki.

Facebookmail