Szkolenie Instruktorskie DAN - czyli nurkuj i ucz bezpiecznie.

W dniach 5-7 czerwca 2018r. w Centrum Nurkowym Płetwal odbyło się szkolenie na poziomie Instruktorskim, prowadzone przez Instructor Trainera DAN - Jacopo Guarino. Grupa kursantów jaka wzięła udział w tym szkoleniu, nie była przypadkowa. To przede wszystkim Instruktorzy nurkowania i pierwszej pomocy działający w ramach różnych federacji nurkowych, prowadzących bazy nurkowe na terenie całej Polski. Cel szkolenia był jednak jasny – odświeżenie i rozszerzenie wiedzy z zakresu nauczania pierwszej pomocy, ukierunkowane przede wszystkim na podniesienie umiejętności z zakresu przekazywania wiedzy przez Instruktorów, zgodnie ze standardami obowiązującymi w DAN. Aby wyjaśnić Wam, na czym polegało to szkolenie poprosiliśmy organizatora DAN Polska, reprezentowanego przez Managera Regionalnego - Irenę Gilwatowską, aby odpowiedziała na kilka pytań:

  1. Skąd pomysł na szkolenie już przeszkolonych Instruktorów z pierwszej pomocy?

Standardowo Instruktorzy Nurkowania w Polsce nauczają swoich Kursantów pierwszej pomocy oraz pierwszej pomocy tlenowej – w różnych federacjach pod różnymi nazwami, ale programy te do tego właśnie się sprowadzają. Programy, które proponuje DAN są dużo bogatsze, jeśli chodzi o zawartość merytoryczną. Bardzo zależy nam, aby nurkowie w Polsce mieli dostęp do takiej wiedzy jak na przykład ocena neurologiczna po wypadku czy wiedza z zakresu urazów związanych z niebezpiecznymi zwierzętami pod wodą.

      2. Jaki był cel tego szkolenia?

Celem szkolenia było przede wszystkim zaznajomienie Instruktorów z wizją, standardami oraz metodologią działania DAN. Przez kilkadziesiąt godzin intensywnych wykładów, warsztatów i sesji praktycznych odgrywaliśmy bardzo różne role w zakresie różnych programów szkoleniowych. Wszystko po to, aby jak najlepiej przygotować się do rozpowszechniania najnowszej wiedzy, którą tak naprawdę powinien posiadać – niezależnie od tego, czy nurkuje, czy nie – każdy z nas.

Celem nadrzędnym, wpisującym się w wizję rozwoju DAN w Polsce, jest oczywiście budowanie silnej, świetnie przygotowanej kadry Instruktorów DAN, których na chwilę obecną nie ma w Polsce (niestety – jeszcze) zbyt wielu.

      3. Jaki był harmonogram szkolenia, na co położony był szczególny nacisk?

Ponieważ wszyscy uczestnicy byli doświadczonymi w zakresie pierwszej pomocy Instruktorami, główny nacisk położony był na nieco inną wizję nauczania w DAN, niż w dotychczas znanych nam organizacjach. Wiedza dotycząca pierwszej pomocy może być przekazywana w bardzo różny sposób – tym razem skupiliśmy się na intensywnej, aktywnej pracy z kursantem według określonej metodologii. Znacząco też rozszerzyliśmy wiedzę w zakresie programów do tej pory nam nieznanych, szczególnie w zakresie ciekawostek medycyny nurkowej i nie-nurkowej.

      4. W jaki sposób dobierałaś uczestników szkolenia?

Wystosowując zaproszenie do bardzo wąskiego grona osób (ograniczenia logistyczne) kierowałam się przede wszystkim ich doświadczeniem, historią nauczania, otwartością na nowe idee oraz życzliwością w stosunku do innych. Były to bardzo ważne kryteria, gdyż zależało nam na zaproszeniu reprezentantów możliwie dużej ilości federacji nurkowych. Przyjęcie takiego zaproszenia niewątpliwie wymagało od każdego z uczestników bardzo otwartego umysłu oraz silnego nastawienia na współpracę ponad wszelkimi podziałami – bo nurkują nurkowie, a nie federacje. Mimo początkowych obaw, dzisiaj jestem niesamowicie dumna z tego, jaki zespół udało nam się stworzyć przez te kilka dni w imię idei szerzenia wiedzy o pierwszej pomocy i bezpiecznym nurkowaniu.

      5. Szkolenie było bardziej praktyczne czy teoretyczne?

Ciężko ocenić, czego było więcej. Wszystkie zajęcia, warsztaty i sesje praktyczne były poprzedzane i przeplatane teorią. Pracowaliśmy po kilkanaście godzin dziennie rozwiewając wszystkie pojawiające się wątpliwości, zarówno te od strony wiedzy jak i umiejętności. Wielu z nas pierwszy raz miało do czynienia z profesjonalnym sprzętem medycznym. Doskonałe przygotowanie Trenera, zarówno merytoryczne jak i sprzętowe, pozwoliło nam zrealizować najbardziej wymagające programy oraz poszerzyć wiedze znacząco ponad wymagany poziom szkoleniowy DAN.

      6. Jak często Instruktorzy powinni odbywać warsztaty z nauczania o udzielaniu pierwszej pomocy?

Aby utrzymać aktywny status nauczycielski w DAN, należy w zakresie danego programu wyszkolić co najmniej jednego kursanta w ciągu 24 miesięcy. Wyjątkiem jest program BLS – tu powinniśmy wyszkolić przynajmniej jednego kursanta w ciągu 12 miesięcy. Jeśli tego nie zrobimy – wymagane jest odbycie warsztatu z jednym z Instruktor Trenerów o aktywnym statusie nauczycielskim. Jednak również sami dla siebie powinniśmy dbać o bycie na bieżąco z najnowszymi standardami i wytycznymi dotyczącymi pierwszej pomocy – choć obyśmy nigdy nie musieli z tych umiejętności korzystać.

Uczestnikiem powyższego szkolenia był właściciel Centrum Nurkowego Płetwal - PADI Course Director Maciej Jurasz, jego również zapytaliśmy o wrażenia po odbytym kursie.

  1. Jak oceniasz to szkolenie?

Szkolenie i update instruktorski było prowadzone przez szefa szkolenia DAN instruktora Jacopo Guarino. Jest to bardzo doświadczony instruktor trener i było to ważne gdyż w programie brało udział ośmiu polskich instruktorów i ciężko jest ujarzmić taką grupę bez posiadanego doświadczenia szkoleniowego. Jacopo wykonał rewelacyjną pracę. Zajęcia trwały od rana do wieczora przez 3 pełne dni, w naprawdę świetnej atmosferze.

  1. Czy program Cię zaskoczył, bądź czy dowiedziałeś się czegoś nowego?

Ja swoje pierwsze uprawnienia DAN Instruktor otrzymałem w 2010 roku, więc teraz byłem w tej sytuacji, że mogę porównać jak temat szkoleń zmienił się w DAN przez ostatnie lata. Na pewno zaletą DAN jest posiadanie wszystkich niezbędnych materiałów dydaktycznych w języku polskim, to niesamowicie ułatwia prowadzenie szkolenia instruktorom, a spójna grafika, pokazuje też profesjonalizm organizacji. Programy szkoleniowe są modyfikowane pod kątem zaleceń międzynarodowej rady resuscytacji ILCOR i update nowych wytycznych jest wdrażany co 5lat. Świetnym nowym algorytmem postępowania, jest rozpowszechnianie procedury „Call to DAN” czyli „Zadzwoń do DAN”. Nie jest istotne czy jesteś ubezpieczony przez DAN czy nie, DAN ci pomoże. Jeśli masz jakąkolwiek wątpliwość po prostu zadzwoń do DAN, tam specjaliści pomogą tobie rozwiązać twój problem.

      3. Jaki był cel tego szkolenia wg Ciebie?

Zdecydowanie cel nadrzędny to podniesienie świadomości i bezpieczeństwa płetwonurków. DAN posiada duże doświadczenie i wiedzę w zakresie wypadków i powodów tych wypadków, na tej bazie można budować algorytmy bezpiecznych procedur.

Druga kwestia jest taka, że w całej Polsce jest zaledwie kilku czynnych instruktorów DAN, więc to szkolenie miało na celu również podniesienie świadomości o systemie szkoleniowym DAN, nowych programach wdrażanych przez DAN i aktualizacjach procedur postępowania.

  1. Czy uważasz, że DAN powinien częściej prowadzić podobne warsztaty dla swoich Instruktorów?

Osoby biorące udział w tym szkoleniu, były można powiedzieć wyselekcjonowane przez DAN do uczestnictwa w tym programie. Zespół uczestników zgrał się ze sobą doskonale i już są plany na przyszłość, dzięki którym chcemy podnosić świadomość bezpieczeństwa wśród polskich nurków. Śmiało można powiedzieć, że już w okresie zimowym ruszą pierwsze inicjatywy, tym razem jednak budowane przez polskie zaplecze szkoleniowców, działających w ramach kilku organizacji szkoleniowych i w różnych obszarach kraju. Pozwoli to nam na lepsze dotarcie z informacją do większej grupy nurków.

Dziękujemy za zaufanie DAN Polska w kwestii wyboru miejsca do przeprowadzenia szkolenia oraz wszystkim uczestnikom za udział i przemiłą atmosferę.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z tego wydarzenia.

Facebookgoogle_plusmail
Centrum Nurkowe Płetwal Poznań      pletwal@pletwal.eu       +48 531-878-858kliknij i zapisz się na newsletter....