Podczas tego szkolenia nauczysz się przeprowadzać
resuscytacje krążeniowo - oddechową wykonywaną
przez jednego ratownika, nabędziesz umiejętności
udrażniania dróg oddechowych, obchodzenia się z
poszkodowanym z podejrzeniem urazu kręgosłupa, jak i
postępowania przy zadławieniu, krwotokach oraz
wstrząsie. Dodatkowo w zestawie program szkoleniowy z
użycia Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego
(AED) w przypadku ofiar nagłego zatrzymania krążenia
(NZK)

PROGRAM SZKOLENIA:
- Wyjaśnienie podstaw anatomii i fizjologii.
- Omówienie 4 ogniw ''łańcucha przeżycia''.
- Wyjaśnienie dlaczego ważny jest BLS i resuscytacja.
- Ocena bezpieczeństwa miejsca wypadku.
- Jak chronić sie przed infekcją.
- Ocena stanu i świadomości poszkodowanego.
- Jak udrożnić drogi oddechowe.
- CPR- uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze.
- Omówienie różnic między łagodną i ciężką
niedrożnością dróg oddechowych.
- Zapewnienie pomocy przy zadławieniach.
- Wyjaśnienie, dlaczego nieprzytomny, oddychający
musi być umieszczony w pozycji bezpiecznej.
- Ułożenie nieprzytomnego, oddychającego w pozycji
bezpiecznej.
- Omówienie funkcji krwi.
- Jak zapewnić opiekę przy krwotoku zewnętrznym
- Wyjaśnienie, co to jest wstrząs.
- Zapewnienie opieki poszkodowanemu we wstrząsie.
- Rozpoznanie oznaki nagłego zatrzymania krążenia.
- Podstawowe zabiegi resuscytacyjne w czasie
przygotowania automatycznego defibrylatora
zewnętrznego.
- Podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem AED.
- Obsługa i konserwacja AED.

UMIEJĘTNOŚCI PO KURSIE:
- umiejętność oceny bezpieczeństwa i zabezpieczenia
ratownika
- umiejętność wykonania resuscytacji -CPR.
- umiejętność ułożenia poszkodowanego w pozycji
bezpiecznej.
- umiejętność udzielania pomocy przy zadławieniu.
- umiejętność wykonania tamowania przy krwotokach
zewnętrznych
- umiejętność udzielania pomocy przy zadławieniu.
- umiejętność wykonywania tamowania przy krwotokach
zewnętrznych.
- umiejętność udzielania pomocy przy wstrząsie
- umiejętność oceny bezpieczeństwa- miejsce wypadku,
- umiejętność przeprowadzania podstawowych zabiegów 
resuscytacyjnych (BLS).
- umiejętność używania AED.
- konserwacja AED.
- umiejętność wykonania planu ratunkowego

Facebookmail