Podczas tego kursu nauczysz się przeprowadzać
resuscytacje krążeniowo- oddechową wykonywaną
przez jednego ratownika, nabędziesz umiejętności
udrażniania dróg oddechowych, obchodzenia się z
poszkodowanym z podejrzeniem urazu kręgosłupa, jak i
postępowania przy zadławieniu, krwotokach oraz
wstrząsie. Dodatkowo w zestawie kurs podstawowych
metod udzielania pierwszej pomocy w urazach związanych
z nurkowaniem (choroba dekompresyjna, tętniczy zator
gazowy, podtopienie). Szczególny nacisk położony jest
na efektywne sposoby podawania tlenu z użyciem
różnych opcji zestawu tlenowego spełniającego standard
DAN (przy oddychającym i nieoddychającym poszkodowanym)

PROGRAM SZKOLENIA:

- Wyjaśnienie podstaw anatomii i fizjologii.
- Omówienie 4 ogniw ''łańcucha przeżycia''.
- Wyjaśnienie dlaczego ważny jest BLS i resuscytacja.
- Ocena bezpieczeństwa miejsca wypadku.
- Jak chronić się przed infekcją.
- Ocena stanu i świadomości poszkodowanego.
- Jak udrożnić drogi oddechowe.
- CPR- uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze.
- Omówienie różnic między łagodną i ciężką
niedrożnością dróg oddechowych.
- Zapewnienie pomocy przy zadławieniach.
- Wyjaśnienie, dlaczego nieprzytomny, oddychający
musi buć umieszczony w pozycji bezpiecznej.
- Omówienie funkcji krwi.
- Jak zapewnić opiekę przy krwotoku zewnętrznym.
- Wyjaśnienie, co to jest wstrząs.
- Zapewnienie opieki poszkodowanemu we wstrząsie.
- Rozpoznawanie chorób nurkowych.
- Tlen i korzyści z jego zastosowania.
- Opis wyposażenia tlenowego.
- Zalecenia dla ratowników.
- Używanie zaworu na żądanie.
- Używanie innych masek.
- Podawanie tlenu różnymi sposobami.
- Montaż i demontaż zestawu tlenowego.
- Pozycja bezpieczna dla poszkodowanego

UMIEJĘTNOŚCI PO KURSIE:

- Umiejętność oceny bezpieczeństwa i zabezpieczenia
ratownika.
- Umiejętność wykonywania resuscytacji- CPR.
- Umiejętność ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
- Umiejętność udzielania pomocy przy zadławieniu.
- Umiejętność wykonywania tamowania przy krwotokach
zewnętrznych,
- Umiejętność udzielenia pomocy przy wstrząsie.
- Umiejętność oceny bezpieczeństwa- miejsce wypadku.
- Umiejętność przeprowadzenia podstawowych zabiegów
resuscytacyjnych (BLS)
- Biegłość w posługiwaniu się Zestawem Tlenowym DAN z
wykorzystaniem różnych systemów podawania tlenu.

Facebookmail